Priopćenja brodarstvu icon
X

Priopćenja brodarstvu


ID poruke Država Vrijedi od - do Predmet Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2024/84 AT 2024-05-24 - 2024-06-30 Najava 1921.2 - -
2024/83 AT 2024-05-24 - 2024-05-27 Najava Ograničenja 1921.2 - -
2024/82 AT 2024-05-23 - 2024-05-27 Najava Popravci 2119.7 - -
2024/81 AT 2024-06-10 - 2024-06-12 Najava Inspekcija 1886.2 - -
2024/80 AT 2024-05-22 - 2024-05-31 Najava Izgradnja 1928.9 - -
2024/79 AT 2024-05-21 - 2024-06-05 Najava Događaj 2130.7 - -
2024/78 AT 2024-06-05 - 2024-06-09 Najava Događaj 2130.7 - -
2024/76 AT 2024-05-31 - 2024-05-31 Najava Vatromet 2134.7 - 2133.7
2024/70 AT 2024-05-03 - 2024-06-21 Najava Iskopavanje 1888.4 - 1887.7
2024/69 AT 2024-04-29 - 2025-06-30 Najava Ograničenja 0005.6 - 0005.1
0005.3 - -
2024/68 AT 2024-04-29 - 2024-06-24 Najava Iskopavanje 1885.0 - 1884.2
2024/66 AT 2024-04-22 - 2024-09-15 Najava Radovi 1999.7 - 1999.8
1999.8 - -
2024/65 AT 2024-04-26 - 2024-07-26 Najava Inspekcija 1917.7 - -
1917.7 - -
2024/64 AT 2024-04-12 - 2024-07-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Lokalni prometni propisi 2201.7 - 1880.3
2024/51 AT 2024-04-01 - 2024-05-30 Najava Radovi 0011.5 - 0012.5
2024/47 AT 2024-03-25 - 2024-05-31 Najava Radovi 2131.3 - -
2024/41 AT 2024-03-11 - 2024-12-31 Najava Ograničenja 0010.5 - 0012.5
0011.7 - -
2024/40 AT 2024-03-04 - 2024-12-20 Najava Iskopavanje 1999.0 - 2003.5
2024/37 AT 2024-03-04 - 2024-09-30 Najava Izgradnja 1932.1 - 1932.5
1932.1 - -
2024/29 AT 2024-02-12 - 2024-09-30 Najava Izgradnja 1932.1 - 1932.5
1932.1 - -
2024/24 AT 2024-02-19 - 2024-12-31 Najava Izgradnja 1924.9 - -
2024/22 AT 2024-01-31 - 2024-12-31 Najava Iskopavanje 2045.8 - 2046.5
2024/17 AT 2024-02-01 - 2024-05-31 Najava Radovi 1884.6 - 1884.2
1884.4 - -
2024/15 AT 2024-01-22 - 2024-12-13 Najava Radovi 1912.3 - 1921.0
2024/5 AT 2024-01-09 - Najava Plitka voda 2128.0 - -
2130.6 - -
2131.7 - -
2024/3 AT 2024-01-08 - 2024-06-28 Najava Popravci 2060.1 - 2060.5
2060.3 - -
2023/64 AT 2023-07-21 - Najava Popravci 2038.2 - -
2023/59 AT 2023-07-10 - Najava 1879.6 - 1879.2
2023/53 AT 2023-06-30 - Upozorenje obstacle 0006.6 - 0007.2
2023/44 AT 2023-10-03 - 2024-06-21 Najava Ograničenja 0007.0 - 0006.3
0006.6 - -
2022/87 AT 2022-08-04 - Najava Ograničenja 2162.8 - -
2022/58 AT 2022-05-16 - Najava Havarija 2095.7 - -
2022/47 AT 2022-04-15 - Najava Oštećena navigacijska oznaka 2145.4 - 2145.5
2022/36 AT 2022-03-24 - Najava Popravci 1998.1 - -
2021/129 AT 2021-11-10 - Najava Radijska pokrivenost 2072.7 - 2092.9
2021/50 AT 2021-05-14 - Najava 2112.3 - 2112.5
2116.3 - 2116.5
2021/20 AT 2021-02-19 - Najava Promjene u plovnom putu 2133.7 - 2134.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2024-12-31 Najava Lokalni prometni propisi 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2024-12-31 Najava Popravci 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2020/93 AT 2020-07-29 - Upozorenje Havarija 1887.5 - 1890.0
2020/76 AT 2020-06-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2020/70 AT 2020-06-09 - Najava Popravci 1949.4 - -
2020/67 AT 2020-06-04 - Najava Popravci 1949.4 - -
2020/17 AT 2020-02-17 - Najava Radovi 1920.7 - -
2020/11 AT 2020-02-06 - Upozorenje Visoke vode 1915.7 - 1872.7
2020/3 AT 2020-01-16 - Najmanja izmjerena dubina 1872.8 - 2035.0
2019/140 AT 2019-10-18 - Najava Plitka voda 2131.8 - -
2019/58 AT 2019-05-22 - Najava 2142.8 - 2142.9
2018/84 AT 2018-08-16 - Upozorenje Plitka voda 1920.6 - 1920.7
2018/63 AT 2018-06-27 - Najava floating material 1911.0 - 1872.8
2018/61 AT 2018-06-14 - Najava Promjene u plovnom putu 1916.0 - 1915.6
2018/17 AT 2018-03-05 - Najava Plitka voda 1918.5 - -
1920.2 - -
1916.7 - -
2017/125 AT 2017-12-20 - Najava Izgradnja 2146.0 - 2146.5
2017/96 AT 2017-10-09 - Upozorenje Ograničenja 1912.4 - 1912.4
2017/93 AT 2017-10-06 - Najava Havarija 2162.6 - 2163.0
2162.8 - -
2017/92 AT 2017-09-28 - Najava Plitka voda 1918.5 - -
1920.2 - -
1916.7 - -
2015/105 AT 2015-09-17 - Najava 1916.0 - 1932.0
2015/71 AT 2015-06-15 - Lokalni prometni propisi 1872.8 - 2223.1
2015/70 AT 2015-06-15 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1872.8 - 2223.1
2010/62 AT 2010-06-17 - Najava 1872.8 - 2223.1
2095.7 - -
2008/74 AT 2008-07-01 - Lokalni prometni propisi 1880.2 - 2199.3
2024/45 SK 2024-05-31 - 2024-06-02 Najava Događaj 0007.0 - 0005.0
2024/39 SK 2024-06-11 - 2024-06-11 Najava Vježbe 1862.7 - 1862.7
2024/31 SK 2024-05-14 - Najava Iskopavanje 1864.2 - 1863.7
2024/25 SK 2024-05-28 - 2024-05-28 Najava Radovi 0008.3 - -
2024/15 SK 2024-04-22 - Najava Iskopavanje 1863.7 - 1864.2
2024/10 SK 2024-04-08 - Najava Iskopavanje 1863.7 - 1864.2
2024/6 SK 2024-04-02 - 2024-07-11 Najava Radovi 0008.3 - -
2024/5 SK 2024-03-11 - Najava Iskopavanje 1863.7 - 1864.0
2024/2 SK 2024-02-06 - Najava Iskopavanje 1877.4 - 1877.1
2023/163 SK 2023-12-06 - Najava Iskopavanje 1863.8 - 1864.0
2023/162 SK 2023-12-06 - Najava Iskopavanje 1864.6 - 1864.1
2023/151 SK 2023-10-09 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1863.8
2023/130 SK 2023-09-08 - Najava Podvodni radovi 1865.4 - -
2023/120 SK 2023-08-24 - Najava Radovi 0035.6 - 0035.3
2023/119 SK 2023-08-22 - Najava Iskopavanje 1879.0 - 1879.6
1880.2 - 1878.5
2023/118 SK 2023-08-16 - Najava Radovi 1864.7 - 1864.7
2023/101 SK 2023-08-09 - Najava Radovi 1792.6 - 1792.7
2023/99 SK 2023-08-07 - Najava Iskopavanje 1752.0 - 1752.0
2023/98 SK 2023-08-02 - Najava Iskopavanje 1864.4 - 1863.8
2023/94 SK 2023-07-31 - Najava Radovi 1792.6 - 1793.1
2023/74 SK 2023-07-12 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1863.8
2023/70 SK 2023-07-03 - Najava Iskopavanje 1864.2 - 1863.7
2023/65 SK 2023-06-26 - Najava Iskopavanje 1752.0 - 1752.0
2023/63 SK 2023-06-22 - Najava Plitka voda 1865.0 - 1863.0
1863.7 - 1864.5
2023/9 SK 2023-04-11 - Najava Iskopavanje 1864.8 - 1864.0
2023/7 SK 2023-03-23 - Najava Iskopavanje 0033.0 - 0031.6
2022/106 SK 2022-09-12 - Najava Iskopavanje 1864.5 - 1864.0
2022/76 SK 2022-08-09 - Najava Iskopavanje 0031.4 - 0031.8
2022/63 SK 2022-07-18 - Najava Iskopavanje 1786.7 - 1786.0
2022/58 SK 2022-07-12 - Najava Radovi 1792.8 - 1792.7
2022/25 SK 2022-05-30 - Najava Iskopavanje 1792.2 - 1791.6
2022/11 SK 2022-05-02 - Najava Iskopavanje 0031.4 - 0031.8
2022/4 SK 2022-03-29 - Najava Iskopavanje 1877.3 - 1876.9
2021/144 SK 2021-11-08 - Najava Iskopavanje 0007.5 - 0007.2
2021/143 SK 2021-11-08 - Najava Iskopavanje 0009.2 - -
2021/135 SK 2021-10-12 - Najava Iskopavanje 1864.2 - 1863.8
2021/132 SK 2021-10-04 - Najava Niski vodostaj 1864.9 - 1863.6
2021/101 SK 2021-08-23 - Najava Iskopavanje 1750.5 - 1750.5
2021/88 SK 2021-08-09 - Najava Iskopavanje 0032.3 - 0031.6
2021/76 SK 2021-07-27 - Najava Niski vodostaj 0034.0 - 0031.0
1864.9 - 1863.6
2021/38 SK 2021-06-14 - Najava Iskopavanje 0034.2 - 0033.0
2021/18 SK 2021-05-10 - Najava Iskopavanje 1863.7 - 1863.2
2021/12 SK 2021-04-13 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1864.1
2021/6 SK 2021-03-22 - Najava Iskopavanje 0034.0 - 0032.0
2020/125 SK 2020-12-07 - Upozorenje obstacle 1793.7 - 1793.7
2020/123 SK 2020-11-26 - Najava Radovi 1866.0 - 1864.0
1865.0 - -
2020/121 SK 2020-11-20 - Upozorenje obstruction under water 1865.0 - -
2020/114 SK 2020-10-05 - Najava Iskopavanje 1879.7 - 1879.2
2020/46 SK 2020-07-08 - Najava Iskopavanje 0034.0 - 0032.0
2020/45 SK 2020-07-07 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1864.3
2020/27 SK 2020-06-16 - Najava Iskopavanje 1786.9 - 1785.9
2020/12 SK 2020-04-20 - Najava Iskopavanje 1864.7 - 1864.2
2020/9 SK 2020-06-01 - Najava health risk 1880.2 - 1708.2
2020/8 SK 2020-03-13 - Najava health risk 1880.2 - 1708.2
2020/7 SK 2020-03-13 - Najava health risk 1880.2 - 1708.2
2020/2 SK 2020-02-06 - Najava Ostalo 0008.3 - -
2019/137 SK 2019-11-07 - Najava Iskopavanje 1791.8 - 1791.4
2019/135 SK 2019-11-05 - Najava Iskopavanje 1792.2 - 1791.6
2019/133 SK 2019-10-28 - Najava Radovi 1877.1 - 1876.9
2019/112 SK 2019-09-10 - Najava Radovi 1788.0 - 1788.0
2019/89 SK 2019-08-12 - Najava Radovi 1743.0 - 1743.0
2019/73 SK 2019-07-23 - Najava Radovi 1788.0 - 1788.0
2019/22 SK 2019-05-13 - Najava Iskopavanje 1863.7 - 1863.3
2019/12 SK 2019-04-08 - Iskopavanje Iskopavanje 1864.7 - 1864.0
2019/11 SK 2019-04-02 - Radovi Radovi 1857.5 - 1857.5
2019/5 SK 2019-03-11 - Iskopavanje Iskopavanje 0034.0 - 0032.0
2018/74 SK 2018-07-13 - Najava Radovi 1860.4 - 1860.1
2016/3 SK 2016-02-17 - Najava 1880.3 - 1708.2
2013/40 SK 2013-06-17 - Najava Ostalo 1880.2 - 1857.5
1811.0 - 1708.2
2024/31 HR 2024-05-20 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/30 HR 2024-05-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/28 HR 2024-05-10 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/27 HR 2024-05-06 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/26 HR 2024-05-03 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/25 HR 2024-04-29 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2024/8 HR 2024-03-05 - 2024-12-16 Radovi Iskopavanje 0351.5 - 0359.3
2024/7 HR 2024-03-05 - 2024-12-16 Radovi Iskopavanje 0351.5 - 0359.3
2024/4 HR 2024-05-21 - 2024-12-31 Radovi Radovi 1352.0 - 1355.0
2023/66 HR 2023-09-18 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2023/61 HR 2023-08-25 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0125.0
2023/30 HR 2023-09-20 - 2024-06-15 Promjene na plovnom putu Promjene u plovnom putu 0366.3 - 0366.8
2023/15 HR 2023-08-29 - 2025-12-31 Radovi Radovi 1331.0 - 1333.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2024/30 HU 2024-05-09 - Najava Ostalo 1433.2 - 1810.8
2024/28 HU 2024-04-19 - 2025-05-01 Najava Radovi 1678.3 - 1678.4
2024/26 HU 2024-04-15 - 2024-06-01 Najava Radovi 1462.2 - 1462.5
2024/25 HU 2024-04-12 - 2024-06-01 Najava Radovi 1673.6 - 1674.6
2024/21 HU 2024-03-22 - Najava Lokalni prometni propisi 1507.8 - 1507.9
2024/20 HU 2023-03-21 - 2025-01-01 Najava Podvodni radovi 1757.8 - 1758.0
1759.6 - -
2024/19 HU 2024-03-19 - 2024-06-01 Najava Iskopavanje 1693.3 - 1693.5
2024/16 HU 2024-03-06 - 2024-09-01 Najava Radovi 1639.8 - 1639.9
1640.1 - -
1640.1 - -
2024/13 HU 2024-02-23 - 2024-06-01 Najava Radovi 1462.0 - 1462.5
2024/11 HU 2024-02-16 - 2025-03-01 Najava Iskopavanje 1610.7 - 1611.2
2024/7 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2024/6 HU 2024-02-02 - 2027-02-03 Najava Lokalni prometni propisi 1621.0 - 1668.0
2024/4 HU 2024-01-26 - 2024-06-01 Najava Radovi 1462.0 - 1462.5
2024/2 HU 2024-01-22 - 2025-01-01 Najava Radovi 1642.2 - 1642.5
0058.0 - -
2023/101 HU 2023-12-22 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2023/93 HU 2023-11-21 - Najava Ograničenja 1519.0 - 1521.0
2023/86 HU 2023-10-20 - Najava Niski vodostaj 1575.8 - 1576.8
2023/85 HU 2023-10-17 - 2024-06-01 Najava Ostalo 1479.4 - 1479.5
2023/84 HU 2023-10-11 - Najava Niski vodostaj 1641.9 - 1642.9
0058.0 - -
2023/52 HU 2023-07-20 - 2024-07-31 Najava Iskopavanje 1736.2 - 1736.7
2023/28 HU 2023-06-02 - Najava Ostalo 1750.4 - 1750.6
2023/26 HU 2023-05-19 - Najava Promjena navigacijske oznake 1708.0 - 1791.0
2023/25 HU 2023-05-19 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1708.0 - 1791.0
2023/22 HU 2023-05-12 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1708.0 - 1810.8
2023/19 HU 2023-05-05 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1433.1 - 1810.8
2023/4 HU 2023-01-23 - Najava Suženje vodnog puta 1557.2 - 1558.0
2023/3 HU 2023-01-17 - Najava Suženje vodnog puta 1637.7 - 1637.9
2023/2 HU 2023-01-18 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2023/1 HU 2023-01-10 - Najava Ograničenja 1557.0 - 1559.0
1557.0 - 1563.0
1557.5 - 1558.5
2022/136 HU 2022-12-21 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
2022/133 HU 2022-12-21 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2022/132 HU 2022-12-21 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/130 HU 2022-12-08 - Najava Promjene u plovnom putu 1554.0 - 1556.0
2022/128 HU 2022-12-02 - Povučena obavijest Promjene u plovnom putu 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - Najava Suženje vodnog puta 1520.0 - 1521.0
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 Najava Suženje vodnog puta 1433.1 - 1810.8
2022/109 HU 2022-09-29 - Najava Lokalni prometni propisi 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - Najava explosives clearing operation 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - Najava Ograničenja 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - Najava Ostalo 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - Najava Ostalo 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - Najava Niski vodostaj 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - Najava Radovi 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - Najava Ograničenja 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/68 HU 2022-07-22 - Najava Niski vodostaj 1641.4 - 1643.4
0058.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/54 HU 2022-06-09 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/53 HU 2022-06-03 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 Najava Vodostaj zabrane plovidbe 1433.1 - 1810.8
2022/47 HU 2022-05-17 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/45 HU 2022-05-17 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalni prometni propisi 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalni prometni propisi 1433.1 - 1708.0
2022/34 HU 2022-04-14 - 2025-04-14 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/32 HU 2022-04-13 - Najava Ograničenja 0001.0 - -
2022/27 HU 2022-03-26 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/24 HU 2022-03-22 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/18 HU 2022-03-08 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/8 HU 2022-02-03 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/5 HU 2022-01-25 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2022/3 HU 2022-01-13 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/121 HU 2021-11-23 - Najava Niski vodostaj 1575.8 - 1576.8
2021/114 HU 2021-11-09 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/109 HU 2021-10-13 - Najava Promjena navigacijske oznake 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/88 HU 2021-08-18 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalni prometni propisi 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Promjene u plovnom putu 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalni prometni propisi 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Promjene u plovnom putu 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promjena navigacijske oznake 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Promjene u plovnom putu 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promjena navigacijske oznake 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalni prometni propisi 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1654.5 - 1640.0
2024/21 RS 2024-05-21 - 2024-05-31 Upozorenje Vremenski uvjeti 1040.0 - 1094.0
2024/17 RS 2024-05-16 - 2024-05-31 Upozorenje Vremenski uvjeti 1040.0 - 1094.0
2024/7 RS 2024-03-01 - 9999-12-31 Upozorenje Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0990.0 - 0990.0
2024/4 RS 2024-02-18 - 2024-12-31 Iskopavanje Iskopavanje 1058.2 - 1058.2
2023/41 RS 2023-11-03 - 9999-12-31 Upozorenje Vremenski uvjeti 1040.0 - 1096.0
2023/37 RS 2023-10-16 - 2024-07-17 Radovi Izgradnja 0862.6 - 0862.8
2023/22 RS 2023-07-07 - 9999-12-31 Zabranjeno pravljenje valova Ograničenja 1255.0 - 1265.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 Radovi Radovi 0858.0 - 0868.0
2023/14 RS 2023-07-18 - 2024-07-17 Radovi Radovi
2023/11 RS 2023-05-19 - 9999-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 0956.0 - 0956.0
2024/41 BG 2024-05-21 - 2024-06-03 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0545.1 - 0544.8
2024/39 BG 2024-05-20 - 2024-06-10 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0576.0 - 0534.0
2024/38 BG 2024-05-17 - 2024-05-31 Ronilac pod vodom Podvodni radovi 0557.2 - 0556.8
2024/37 BG 2024-05-16 - 2024-06-17 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0607.6 - 0552.7
2024/36 BG 2024-05-15 - 2024-05-31 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0544.4 - 0524.2
2024/35 BG 2024-05-13 - 2024-05-27 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0385.8 - 0474.2
2023/66 BG 2023-07-21 - 2030-07-21 Lokalni prometni propisi Ograničenja 0645.0 - 0375.0
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Iskopavanje Iskopavanje 0492.5 - 0490.5
2020/67 BG 2020-07-17 - 9999-12-31 Iskopavanje Iskopavanje 0783.0 - 0782.0
2019/64 BG 2019-08-15 - 9999-12-31 Iskopavanje Iskopavanje 0495.0 - 0494.0
2019/1 BG 2019-08-10 - 9999-12-31 Promjena navigacijske oznake Promjene u plovnom putu 0564.0 - 0535.0
2024/336 RO 2024-05-16 - 2024-06-15 Najava Podvodni radovi 0169.0 - 0169.0
0169.5 - -
2024/332 RO 2024-05-08 - 2024-07-20 Najava Ostalo 0954.0 - 0954.0
0954.0 - -
2024/330 RO 2024-05-09 - 2024-05-31 Upozorenje Iskopavanje 0490.0 - 0490.0
2024/328 RO 2024-04-16 - 2024-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Izgradnja 0489.0 - 0497.0
0493.0 - -
2024/314 RO 2024-03-28 - 2025-03-01 Upozorenje obstruction under water 0047.0 - 0049.0
2024/296 RO 2024-02-23 - 2024-05-31 Najava Radovi 0169.0 - 0169.0
0169.5 - -
2024/294 RO 2024-02-12 - 2024-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 0000.0 - 1075.0
2024/292 RO 2024-02-12 - 2034-02-12 Najava obstruction under water 0302.0 - 0303.0
2024/290 RO 2024-02-01 - 2024-12-31 Najava Iskopavanje 0167.0 - 0185.0
0169.5 - -
2024/286 RO 2024-01-04 - 2024-12-31 Najava Ostalo 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2024/284 RO 2024-01-01 - 2024-12-31 Najava Ostalo 0160.0 - 0237.0
0001.0 - 0010.0
0001.0 - 0010.0
0170.7 - -
2023/280 RO 2023-11-28 - Najava Vremenski uvjeti 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/276 RO 2023-11-21 - Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0285.0 - 0330.0
0314.7 - -
2023/274 RO 2023-11-11 - 2024-11-11 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1040.0 - 1050.0
1048.0 - -
2023/272 RO 2023-11-01 - Najava Iskopavanje 0146.7 - -
2023/266 RO 2023-10-13 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0022.2 - 0075.9
0079.6 - -
2023/254 RO 2023-10-07 - Upozorenje obstruction under water 0043.0 - 0044.0
2023/252 RO 2023-10-13 - 2024-10-13 Najava Događaj 0000.0 - 0065.0
0000.0 - 0027.0
2023/206 RO 2023-06-22 - Najava Lokalni prometni propisi 0863.0 - 0865.0
0863.7 - -
2023/200 RO 2023-06-13 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2023/198 RO 2023-05-25 - Najava Ostalo 0120.4 - 0237.0
0151.3 - -
2023/190 RO 2023-05-17 - Najava Ostalo 0000.0 - 1075.0
2023/186 RO 2023-05-14 - Najava Vremenski uvjeti 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/184 RO 2023-05-12 - Najava Vremenski uvjeti 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/182 RO 2023-05-11 - Najava Ograničenja 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/180 RO 2023-04-06 - Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 1044.0 - 1048.0
1048.0 - -
2023/156 RO 2023-02-09 - Najava Iskopavanje 0168.0 - 0170.0
0169.5 - -
2023/152 RO 2023-02-08 - Najava Ograničenja 0000.0 - 0096.3
2022/78 RO 2022-11-14 - Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/52 RO 2022-10-11 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - Najava Lokalni prometni propisi 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - Najava Iskopavanje 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - Najava Lokalni prometni propisi 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - Najava Lokalni prometni propisi 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - Najava Iskopavanje 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - Najava Ograničenja 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - Najava Iskopavanje 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - Najava Lokalni prometni propisi 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - Najava Iskopavanje 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -