Priopćenja brodarstvu icon
X

Priopćenja brodarstvu


ID poruke Država Vrijedi od - do Predmet Razlozi Lokacija (rkm) Karta
2023/120 AT 2023-04-03 - 2023-06-02 Najava Iskopavanje 1885.0 - 1884.2
2023/40 AT 2023-03-29 - 2023-12-22 Najava Iskopavanje 1999.0 - 2003.1
2023/37 AT 2023-06-05 - 2023-09-01 Najava Inspekcija 1917.7 - -
1917.7 - -
2023/36 AT 2023-06-05 - 2023-06-23 Najava Popravci 2095.7 - -
2023/35 AT 2023-05-22 - 2023-06-30 Najava Iskopavanje 1885.0 - 1884.2
2023/34 AT 2023-06-09 - 2023-06-09 Najava Vatromet 2134.7 - 2133.7
2023/33 AT 2023-05-31 - 2023-06-04 Najava Događaj 2130.7 - -
2023/32 AT 2023-05-17 - 2023-05-31 Najava Događaj 2130.6 - -
2023/31 AT 2023-05-15 - 2023-06-01 Najava Izgradnja 1921.2 - -
2023/22 AT 2023-04-24 - 2023-06-30 Najava Popravci 1999.7 - 1999.8
1999.8 - -
2023/20 AT 2023-04-05 - 2023-07-31 Najava Radovi 1914.0 - 1920.4
2022/137 AT 2022-12-12 - 2023-06-30 Najava Radovi 1917.7 - -
1917.7 - -
2022/87 AT 2022-08-04 - Najava Ograničenja 2162.8 - -
2022/36 AT 2022-03-24 - Najava Popravci 1998.1 - -
2021/36 AT 2021-04-12 - 2023-10-31 Najava Radovi 2018.3 - 2016.2
2021/4 AT 2021-01-09 - 2023-12-31 Najava Lokalni prometni propisi 1916.0 - 1934.0
2020/118 AT 2020-09-22 - 2023-12-31 Najava Popravci 1917.3 - 1917.2
1917.1 - -
2019/67 AT 2019-06-13 - 2023-12-31 Najava Izgradnja 2136.5 - 2136.7
2023/10 SK 2023-05-01 - 2023-06-30 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 1880.2 - 1708.2
2023/9 SK 2023-04-11 - Najava Iskopavanje 1864.8 - 1864.0
2023/7 SK 2023-03-23 - Najava Iskopavanje 0033.0 - 0031.6
2022/106 SK 2022-09-12 - Najava Iskopavanje 1864.5 - 1864.0
2022/76 SK 2022-08-09 - Najava Iskopavanje 0031.4 - 0031.8
2022/58 SK 2022-07-12 - Najava Radovi 1792.8 - 1792.7
2022/3 SK 2022-03-09 - 2023-12-31 Najava Popravci 0008.3 - -
2021/135 SK 2021-10-12 - Najava Iskopavanje 1864.2 - 1863.8
2023/7 HR 2023-02-09 - 2023-07-08 Radovi Radovi 0574.0 - 0574.0
2023/6 HR 2023-05-12 - 2023-06-30 Događaj Događaj 1295.5 - 1433.0
2023/5 HR 2023-02-06 - 2023-07-08 Radovi Radovi 0574.0 - 0574.0
2023/2 HR 2023-02-16 - 2023-12-31 Radovi Radovi 1425.4 - 1425.3
2022/27 HR 2022-09-27 - 2023-09-01 Radovi Radovi 0574.0 - 0574.0
2021/60 HR 2021-08-13 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/57 HR 2021-08-04 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/48 HR 2021-11-23 - 2024-01-26 Radovi Iskopavanje 1313.0 - 1315.0
2021/33 HR 2021-04-23 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/32 HR 2021-04-19 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2021/31 HR 2021-04-16 - 9999-12-31 Raspoloživa dubina mjerenja dubine 0000.0 - 0022.0
2020/95 HR 2020-11-13 - 2023-10-13 Radovi Radovi 0012.4 - 0013.7
2020/63 HR 2020-08-01 - 2025-09-30 Radovi Radovi 0008.3 - 0008.7
0010.7 - 0012.4
2019/19 HR 2019-03-05 - 2024-02-22 Radovi Radovi 0017.8 - 0018.8
2023/26 HU 2023-05-19 - Najava Promjena navigacijske oznake 1708.0 - 1791.0
2023/25 HU 2023-05-19 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1708.0 - 1791.0
2023/23 HU 2023-05-12 - 2023-12-31 Najava Radovi 1621.8 - 1622.0
2023/22 HU 2023-05-12 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1708.0 - 1810.8
2023/19 HU 2023-05-05 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1433.1 - 1810.8
2023/18 HU 2023-04-28 - 2023-06-03 Najava Ograničenja 1646.8 - 1647.2
1647.0 - -
2023/17 HU 2023-04-28 - 2023-06-01 Najava Ograničenja 1646.8 - 1647.2
1647.0 - -
2023/16 HU 2023-04-28 - 2023-08-27 Najava Događaj 1578.7 - 1579.0
1579.5 - -
2023/15 HU 2023-04-14 - 2023-06-17 Najava Radovi 1477.0 - 1479.7
1479.9 - -
2023/14 HU 2023-04-14 - 2023-11-01 Najava Radovi 1635.5 - 1636.5
2023/10 HU 2023-03-24 - 2024-01-01 Najava Iskopavanje 1610.8 - 1611.0
2023/4 HU 2023-01-23 - Najava Suženje vodnog puta 1557.2 - 1558.0
2023/3 HU 2023-01-17 - Najava Suženje vodnog puta 1637.7 - 1637.9
2023/2 HU 2023-01-18 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/136 HU 2022-12-21 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
2022/133 HU 2022-12-21 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
0000.1 - 0032.6
2022/132 HU 2022-12-21 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/130 HU 2022-12-08 - Najava Promjene u plovnom putu 1554.0 - 1556.0
2022/128 HU 2022-12-02 - Povučena obavijest Promjene u plovnom putu 1554.0 - 1556.0
2022/127 HU 2022-11-25 - Najava Suženje vodnog puta 1520.0 - 1521.0
2022/123 HU 2022-11-15 - 2025-11-03 Najava Suženje vodnog puta 1433.1 - 1810.8
2022/109 HU 2022-09-29 - Najava Lokalni prometni propisi 1639.8 - 1640.0
1640.2 - -
2022/101 HU 2022-09-07 - Najava explosives clearing operation 1646.0 - 1647.0
2022/100 HU 2022-09-02 - Najava Ograničenja 1468.0 - 1469.0
2022/91 HU 2022-08-20 - Najava Ostalo 1642.1 - 1653.0
2022/88 HU 2022-08-17 - Najava Ostalo 1632.8 - 1659.8
1643.1 - -
2022/83 HU 2022-08-12 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/82 HU 2022-08-12 - Najava Niski vodostaj 1433.1 - 1810.8
2022/81 HU 2022-08-09 - Najava Radovi 1678.0 - 1680.0
2022/73 HU 2022-08-02 - Najava Ograničenja 1646.9 - 1647.1
1647.0 - -
2022/62 HU 2022-06-29 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
1643.1 - -
2022/54 HU 2022-06-09 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/49 HU 2022-05-26 - 2025-05-26 Najava Vodostaj zabrane plovidbe 1433.1 - 1810.8
2022/47 HU 2022-05-17 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
1643.1 - -
2022/38 HU 2022-05-06 - 2025-05-07 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2022/36 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalni prometni propisi 1708.2 - 1810.8
2022/35 HU 2022-04-19 - 2025-04-19 Najava Lokalni prometni propisi 1433.1 - 1708.0
2022/32 HU 2022-04-13 - Najava Ograničenja 0001.0 - -
2022/27 HU 2022-03-26 - Najava Radovi 1448.7 - 1449.0
2022/3 HU 2022-01-13 - Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/130 HU 2021-12-17 - 2024-12-17 Najava Ostalo 1433.1 - 1810.8
2021/109 HU 2021-10-13 - Najava Promjena navigacijske oznake 1642.1 - 1652.0
1642.5 - 1644.3
2021/97 HU 2021-08-31 - Najava Promjene u plovnom putu 1642.1 - 1652.0
1643.0 - 1644.3
2021/93 HU 2021-08-27 - Najava Ostalo 1632.8 - 1660.0
1643.1 - -
2021/72 HU 2021-08-06 - 2024-08-09 Najava Lokalni prometni propisi 1629.0 - 1660.0
2021/68 HU 2021-07-28 - Najava Promjene u plovnom putu 1643.2 - 1643.4
2021/61 HU 2021-07-08 - 2024-07-08 Najava Lokalni prometni propisi 1641.9 - 1654.6
2021/57 HU 2021-06-23 - 2024-06-23 Najava Ostalo 1647.1 - 1647.3
2021/28 HU 2021-04-01 - 2023-07-01 Slobodna visina Ostalo 1646.8 - 1647.2
2021/27 HU 2021-03-31 - 2024-07-01 Najava Promjene u plovnom putu 1519.0 - 1522.0
2021/24 HU 2021-03-26 - Najava Ostalo 1643.2 - 1643.4
2021/12 HU 2021-03-12 - Najava Promjena navigacijske oznake 1560.0 - 1708.0
2020/79 HU 2020-11-16 - Najava Ostalo 1770.5 - 1770.6
2020/67 HU 2020-10-07 - Najava Promjena navigacijske oznake 1651.5 - 1651.6
2020/61 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/60 HU 2020-08-28 - Najava Ostalo 1708.2 - 1560.5
2020/55 HU 2020-08-24 - Najava Lokalni prometni propisi 1660.0 - 1630.0
2020/50 HU 2020-08-03 - 2023-08-03 Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1452.0 - 1713.0
2020/16 HU 2020-03-25 - Najava Promjene u plovnom putu 1651.9 - 1652.0
2019/9 HU 2019-02-28 - Najava Promjena navigacijske oznake 1433.0 - 1560.5
2018/45 HU 2018-08-17 - Najava Lokalni prometni propisi 0000.0 - 0001.8
2018/36 HU 2018-06-21 - Najava Ostalo 1811.0 - 1433.0
2018/3 HU 2018-09-21 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1654.5 - 1640.0
2023/11 RS 2023-05-19 - 9999-12-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 0956.0 - 0956.0
2023/10 RS 2023-06-17 - 2023-06-18 Događaj Događaj 1253.0 - 1173.0
2023/9 RS 2023-05-22 - 2023-06-30 Vodostaj u porastu 1186.0 - 1367.0
2023/5 RS 2023-05-03 - 2023-06-17 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Radovi 0936.0 - 0950.0
2023/3 RS 2023-04-14 - 2024-04-14 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 1048.0 - 1048.0
2023/38 BG 2023-05-22 - 2023-06-22 Iskopavanje Iskopavanje 0783.0 - 0782.0
2023/37 BG 2023-05-22 - 2023-06-06 Promjena navigacijske oznake Promjena navigacijske oznake 0488.7 - 0391.6
2021/18 BG 2021-02-23 - 9999-12-31 Iskopavanje Iskopavanje 0492.5 - 0490.5
2023/198 RO 2023-05-25 - Najava Ostalo 0120.4 - 0237.0
0151.3 - -
2023/196 RO 2023-05-30 - 2023-05-31 Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Vježbe 0060.0 - 0070.0
2023/194 RO 2023-06-02 - 2023-06-04 Najava Vježbe 0954.0 - 0955.0
0954.5 - -
2023/192 RO 2023-05-20 - 2023-06-19 Najava Podvodni radovi 0173.0 - 1075.0
0173.0 - -
2023/190 RO 2023-05-17 - Najava Ostalo 0000.0 - 1075.0
2023/186 RO 2023-05-14 - Najava 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/184 RO 2023-05-12 - Najava 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/182 RO 2023-05-11 - Najava Ograničenja 1040.0 - 1075.0
1048.0 - -
2023/180 RO 2023-04-06 - Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 1044.0 - 1048.0
1048.0 - -
2023/178 RO 2023-05-15 - 2023-12-31 Najava Iskopavanje 0173.0 - 0175.0
0173.5 - -
2023/156 RO 2023-02-09 - Najava Iskopavanje 0168.0 - 0170.0
0169.5 - -
2023/152 RO 2023-02-08 - Najava Ograničenja 0000.0 - 0096.3
2023/150 RO 2023-01-01 - 2024-01-03 Najava Ostalo 0160.0 - 0237.0
0171.0 - -
2023/140 RO 2023-01-03 - 2024-01-01 Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0120.4 - 0160.0
0154.0 - -
2022/78 RO 2022-11-14 - Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) Ostalo 0930.0 - 1075.0
0930.0 - 0930.0
2022/52 RO 2022-10-11 - Najava Informacijska usluga (ne odnosi se na sigurnost i nije potrebna za planiranje putovanja) 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/46 RO 2022-10-03 - Najava Lokalni prometni propisi 0120.4 - 0160.0
0151.3 - -
2022/40 RO 2022-10-07 - 2023-10-07 Upozorenje obstruction under water 0043.0 - 0044.0
2022/34 RO 2022-09-28 - Najava Ostalo 0930.0 - 0930.0
2022/33 RO 2022-09-07 - Najava Iskopavanje 0156.0 - 0157.0
2022/32 RO 2022-09-02 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0148.8 - -
2022/29 RO 2022-08-25 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0149.0 - -
2022/28 RO 2022-08-24 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0148.2
0148.2 - -
2022/27 RO 2022-08-05 - Najava Lokalni prometni propisi 0120.4 - 0160.0
0150.0 - -
2022/25 RO 2022-08-05 - Najava Lokalni prometni propisi 0150.0 - 0153.0
0150.0 - -
2022/24 RO 2022-08-04 - Najava Iskopavanje 0140.8 - 0150.0
0150.0 - -
2022/22 RO 2022-07-08 - Najava Ograničenja 0068.5 - 0068.5
0069.0 - -
2022/21 RO 2022-06-15 - Najava Iskopavanje 0148.2 - 0150.0
0148.8 - -
2022/10 RO 2022-05-18 - Najava Iskopavanje 0156.0 - 0158.0
0156.6 - -
0156.8 - -
0157.0 - -
2022/8 RO 2018-03-08 - Najava Lokalni prometni propisi 0936.0 - 0967.0
2022/6 RO 2022-06-01 - Najava Iskopavanje 0146.3 - 0150.0
0148.8 - -