Организации / Власти icon
X

Организации / Власти


Моля, изберете държава:

Ruse Territorial Directorate - Bulgarian Ports Infrastucture Company

Държава: BG
Тип на органите: RIS Operator
Област на отговорност: 845 - 374
Адрес на централния офис: Pristanishtna Str. 22 7000 Ruse
Телефон: 00359 82 818988
Факс: 00359 82 821862
Мобилен:
Интернет страница: http://www.bgports.bg
E-mail: office.rousse@bgports.bg
Работни дни време за обработка
Понеделник 9:00 - 17:00
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -

The "Maritime administration" - Lom

Държава: BG
Тип на органите: Shipping Authority
Област на отговорност: 845 - 610
Адрес на централния офис: Dunavski park 3 3600 Lom
Телефон: 00359 971 66 962
Факс: 00359 971 66 961
Мобилен:
Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail: vsltraffic_lom@marad.bg
Работни дни време за обработка
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -

The "Maritime administration" - Ruse

Държава: BG
Тип на органите: Shipping Authority
Област на отговорност: 610 - 374
Адрес на централния офис: Pristanishtna Str. 20 7000 Ruse
Телефон: 00359 82 815 811, 00359 82 823 103
Факс: 00359 82 815 838, 00359 82 824 009
Мобилен:
Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail: psc_rs@marad.bg
Работни дни време за обработка
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -

EAEMDR (APPD)

Държава: BG
Тип на органите: Waterway Maintenance
Област на отговорност: 610 - 347
Адрес на централния офис: Slavyanski 6 7000 Ruse
Телефон: +359 82 823133, +359 82 823134
Факс: +359 82 823 131
Мобилен:
Интернет страница: http://www.appd-bg.org
E-mail: appd@appd-bg.org
Работни дни време за обработка
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -

Customs house - Svishtov

Държава: BG
Тип на органите: Customs
Област на отговорност: 0 - 0
Адрес на централния офис: Dunav Str. 10 5250 Svishtov
Телефон: 00359 631 61041
Факс: 00359 631 61041
Мобилен:
Интернет страница: http://www.customs.bg
E-mail: svishtov.office@customs.bg
Работни дни време за обработка
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -

Customs border point - Somovit

Държава: BG
Тип на органите: Customs
Област на отговорност: 0 - 0
Адрес на централния офис: Ivan Vazov Str. 2 5959 Somovit
Телефон: 00359 6567 2321
Факс: 00359 6567 2442
Мобилен:
Интернет страница: http://www.customs.bg
E-mail: Doychin.Karabulev@customs.bg
Работни дни време за обработка
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -
Събота -
Неделя -