Nadležna tijela icon
X

Nadležna tijela


Odaberite zemlju:

Lučka kapetanija Vukovar

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Shipping Authority
Područje odgovornosti: 1433 - 1295
Adresa glavnog ureda: Županijska 62 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 441 538
Fax: +385 32 441 539
Mobitel:
Web stranica:
E-mail:
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -

Lučka uprava Vukovar

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Shipping Authority
Područje odgovornosti: 1433 - 1295
Adresa glavnog ureda: Parobrodarska 5 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 450 255
Fax: +385 32 450 258
Mobitel:
Web stranica: http://www.port-authority-vukovar.hr
E-mail: office@port-authority-vukovar.hr
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -

Luka Vukovar d.o.o.

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Shipping Authority
Područje odgovornosti: 1433 - 1295
Adresa glavnog ureda: Dunavski prilaz 8 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 441 730
Fax: +385 32 450 733
Mobitel:
Web stranica: http://luka-vukovar.hr
E-mail: luka.vukovar@vu.t-com.hr
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -

Agencija za vodne putove

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Waterway Maintenance
Područje odgovornosti: 1433 - 1295
Adresa glavnog ureda: Parobrodarska 5 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 450 613
Fax: +385 32 450 653
Mobitel:
Web stranica: http://www.vodniputovi.hr
E-mail: vodniputovi@vodniputovi.hr
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -

Granična policija Beli Manastir

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Border Police
Područje odgovornosti: 1433 - 1383
Adresa glavnog ureda: Međunarodni cestovni granični prijelaz Duboševica 0 Beli Manastir
Telefon: +385 31 238188
Fax: +385 31 238101
Mobitel:
Web stranica: http://www.osjecko-baranjska.policija.hr
E-mail:
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -

Carina Osijek

Država: HR
Tip nadležnog tijela: Customs
Područje odgovornosti: 1433 - 1347
Adresa glavnog ureda: Dravska 6 31000 Osijek
Telefon: +385 31 587 100
Fax: +385 31 587 101
Mobitel:
Web stranica:
E-mail:
Radni dani Radno vrijeme
Ponedjeljak -
Utorak -
Srijeda -
Četvrtak -
Petak -
Subota -
Nedjelja -